Mar 08

A D V E R T E N T I E

Nederlandse predikant gezocht

 

De Igreja Evangélica Reformada te Arapoti in Brazilië zoekt voor het jaar 2018 en daarna Nederlands sprekende emerituspredikanten (m/v) die zich parttime willen inzetten voor het kerkenwerk gedurende een periode van 6 maanden. Kortere en langere perioden zijn bespreekbaar.

De gemeente is ontstaan in 1960 door de komst van Nederlandse boeren met hun gezinnen. Samen met andere Nederlandse emigranten zijn zij de kern gaan vormen. Later zijn ook Brazilianen lid geworden. De gemeente beleeft zichzelf als een Braziliaanse gemeente. De voertaal bij de meeste activiteiten is Portugees.

Binnen de kerk is nog steeds behoefte aan een Nederlandstalige predikant. In de eerste plaats vanwege de taal (een deel van de gemeente heeft het Nederlands van huis uit geleerd of is langere of kortere tijd geleden in Nederland geboren). Een aanzienlijk aantal personen wil graag geregeld in het Nederlands communiceren. Een tweede reden is de identiteit van de gemeente: verbonden met het Nederlandse protestantse geloofsgoed.

De gemeente telt 450 leden. De gemeente is actief zowel binnen de eigen gemeenschap als op het terrein van Diaconaat en Zending.

Arapoti is een Braziliaans plattelandsstadje, in de deelstaat Paraná, ongeveer 400 km ten zuid-westen van São Paulo. De plaats heeft goede wegen en goede busverbindingen.

Van de predikant (m/v) verwachten we pastorale zorg voor Nederlands sprekende gemeenteleden, vooral voor de ouderen. Een wekelijkse Nederlandstalige eredienst alsmede een aantal bijbelstudieavonden en/of andere toerustingsavonden hoort tot de taak.

De predikant is opgenomen in het geheel van het gemeentewerk. Er zijn twee Braziliaanse predikanten: één voor het gemeentewerk en één met speciale opdracht voor de schoolgaande jeugd.

 Wij bieden een volledig gemeubileerd huis met auto, telefoon en internetverbinding. Op de televisie is de Nederlandse satellietzender BVN te ontvangen. Er is een maandelijkse vergoeding voor de kosten van levensonderhoud.

 Voor het geven en toezenden van nadere informatie zijn we graag beschikbaar. Een aantal in Nederland wonende personen (oud-gemeenteleden) is bereid informatie te geven. Hun namen en adressen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 Namens de Kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada te Arapoti (IERA),

        Tiny Voogelaar

        WhatsApp: +55 43 999310554

        tiny_vogel@hotmail.com